Vytížené bezpečnostní IT týmy jsou zavalené velkým množstvím produktů potřebných pro úplnou ochranu koncových bodů. V kombinaci s rostoucím počtem alertů a množstvím záznamů, které vznikají v informačních silech, je velmi náročné pružně reagovat na nejnovější pokročilé hrozby.

Náš nejnovější produkt přináší zdokonalení, která řeší nejpalčivější problémy v oblasti zabezpečení koncových bodů,“ říká Kevin Simzer, Chief Operating Officer společnosti Trend Micro. „Navzdory tvrzením některých poskytovatelů tzv. řešení „nové generace“, vyžaduje účinná ochrana několikavrstvou bezpečnost, což je základem naší strategie. Apex One je ideální volbou pro podniky, které by chtěly nahradit tradiční antiviry nebo které bojují s nasazováním nových technologií.

Trend Micro Apex One nabízí tři klíčové výhody

Automatizovanou detekci a odezvu
Apex One je postaven na bezpečnostních technikách XGen, což je cross-generační kombinace funkcionalit a technik sloužící k odhalení hrozeb, která inteligentním způsobem aplikuje správnou technologii ve správný čas. Produkt v sobě zahrnuje vždy aktuální virtual patching chránící koncové body před zranitelnostmi díky informacím z iniciativy Trend Micro Zero Day Initiative a moderní technologie pro detekování a blokování pokročilých útoků, včetně těch bezsouborových.

Užitečné, přehledné uživatelské rozhraní s mozností rychlé akce
Produkt Apex One významně rozšířil možnosti detekce v koncových bodech a schopnosti příslušné odezvy (EDR). Produkt navíc umožňuje propojení se službou detekce a odezvy (MDR) společnosti Trend Micro, což interním týmům usnadňuje zachycení hrozeb, monitoring upozornění a následnou akci pro ochranu před hrozbami.

Vše v jednom
Řešení Apex One nabízí špičkové technologie ochrany v jediném produktu, zatímco ostatní výrobci potřebují stále dva nebo více produktů. Apex One poskytuje výkonné EDR s nástroji pro automatizovanou detekci a odezvu, čímž zjednodušuje nasazení a eliminuje informační sila.

Všechny tyto klíčové vlastnosti produktu Trend Micro Apex One nabízí prodejním partnerům možnosti růstu, zejména pokud hledají produkt s vysokou přidanou hodnotou, který splňuje bezpečnostní požadavky nejen velkých společností.

Lídři v oblasti partnerského prodeje i lidé s rozhodovacími pravomocemi v IT mohou být zmateni z množství řešení a možností na trhu s IT bezpečností. V oblasti zabezpečení koncových bodů doporučuji zaměřit se na prokazatelný výkon, bezpečnostní vylepšení a flexibilitu nasazení každého řešení,“ řekl Doug Cahill, Senior cybersecurity analyst and group director společnosti ESG. „Trend Micro nabízí moderní přístup k ochraně koncových bodů díky automatizované detekci a EDR analýze v jediném řešení, které je navíc snadno nasaditelné a nabízí vhodný typ ochrany ve vhodném momentu.

Produkt je nasazený jako jedno řešení, poskytuje účinnou ochranu a splňuje požadavky bezpečnostních standardů firem. Apex One rozšiřuje již existující produkty Trend Micro OfficeScan. Současní zákazníci OfficeScan získají Apex One v rámci pravidelného updatu bez dodatečných nákladů. Další funkcionality, jako EDR monitoring, budou vyžadovat nové licencování v závislosti na nárocích a potřebách zákazníků.