Jak zabezpečit řešení sjednocené komunikace a spolupráce

Přechod na vzdálenou a hybridní práci změnil postavení videokonferencí – téměř 87 % organizací je nyní podle průzkumu výzkumné a poradenské společnosti Metrigy považuje za klíčovou technologii pro podporu podnikových operací. Spolu s nárůstem využívání aplikací pro videokonference přichází potřeba zajistit bezpečnost přístupu k těmto schůzkám, obsahu sdíleného během schůzek a archivu schůzek.

Virtuální schůzky s podporou videa se staly životně důležitým prostředkem komunikace s plně či částečně vzdálenými pracovníky. Globální studie Workplace Collaboration: 2021-22 společnosti Metrigy, které se zúčastnilo 476 organizací s koncovými uživateli, zjistila, že 82 % z nich nyní používá aplikace pro videokonference pro všechny nebo většinu schůzek a že téměř 87 % z nich považuje aplikace pro videokonference za kritickou nebo důležitou součást podnikových operací.

„Firmy dnes obvykle využívají cloudové aplikace pro videokonference a spolupráci pro vše, od interních setkání zaměstnanců až po schůzky se zákazníky, často s požadavky na důvěryhodnost, soukromí a bezpečnost, které se řídí zákonem. Aby bylo možné tyto aplikace úspěšně využívat pro podporu zapojení zaměstnanců a zákazníků, musí být zajištěna bezpečnost schůzek. Příkladem takové aplikace je Avaya Spaces, která splňuje všechna kritéria bezpečné aplikace a která je navržena tak, aby fungovala v moderním, inovativním podnikovém prostředí,“ uvedl Zdeněk Staud, oblastní manažer pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Avaya.

Podniková řešení pro komunikaci a spolupráci, a to bez ohledu na velikost organizace, která jej implementuje, musí být zabezpečena před různými hrozbami, jako je přístup osob, které nemají oprávnění se schůzky účastnit, únik obsahu chatů, přepisů a obsahu sdíleného během schůzky i mimo ni, nebo ztráta dat v důsledku úmyslného či neúmyslného sdílení důvěrných, omezených informací, jako jsou citlivé soubory nebo data, na schůzkách. Kromě toho musí zajistit ochranu soukromí účastníků, a to zejména v případech použití v oblastech jako jsou telemedicína nebo soudní činnosti.

„Rizika neúmyslného přístupu ke schůzkám, obsahu a soukromí účastníků budou jen narůstat s tím, jak se organizace budou stále více spoléhat na aplikace pro virtuální spolupráci, protože pouze část zaměstnanců se vrací do kanceláře buď na plný, nebo částečný úvazek,“ upozornil Zdeněk Staud. K této výzvě přispívá i skutečnost, že 41 % organizací v současné době používá více než jednu aplikaci pro schůzky a spolupráci, což způsobuje potíže při zajišťování konzistentního uplatňování bezpečnostních zásad v několika aplikacích.

 10 funkcí, které by měla bezpečná aplikace pro spolupráci nabízet:

1.      Funkce řízeného přístupu ke schůzkám (Managed Control Access to Meetings) a ověřování identity uživatele (User Authentication).
2.      Vícefaktorové ověřování.
3.      Šifrování zpráv a souborů při přenosu „In-Transit“ i při ukládání „At-Rest“ pomocí správy podnikových klíčů (Enterprise Key Management).
4.      Soukromé schůzky a virtuální prostory pro spolupráci.
5.      Řízení přístupu k obsahu a funkcím založené na rolích.
6.      Řízení a vyžadování zabezpečení a přístupu k funkcím během schůzky.
7.      Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele.
8.      Možnost ukládání dat jako jsou záznamy schůzek, sdílené dokumenty apod. v souladu s platnými regulacemi.
9.      Řízení přístupu k záznamům (Recording Access Control).
10.    Flexibilitu koncových bodů s možností využít různá koncová zařízení (typicky s využitím protokolů SIP a SRTP) včetně podpory WebRTC (Web Real-Time Communication).

Metrigy, jejíž data jsou v textu použita, je inovativní výzkumná společnost, která se zaměřuje na rychle se měnící oblasti sjednocené komunikace a spolupráce (UCC), digitálního pracoviště, digitální transformace a zákaznické zkušenosti (CX)/kontaktních center, spolu s dalšími souvisejícími technologiemi. Metrigy poskytuje strategické vedení a informativní obsah, podložený primárními výzkumnými metrikami a analýzami, pro poskytovatele technologií a podnikové organizace. Společnost Avaya je přední světový poskytovatel řešení pro komunikaci a spolupráci, jehož technologie analytické agentury pravidelně zařazují nejvýše v klíčových oborových hodnoceních v oblasti UC&C.

Kategorie: Aktuality
01/2022

Zanechat komentářIT-bezpecnost-logo-white

Login

2017 DCD Publishing s.r.o. ©  Všechna práva vyhrazena

Web by Marián Rehák.