Možnosti spolupráce

Informační technologie a digitalizace zasahují do všech aspektů našich osobních i profesních životů. S neustálou konektivitou a rostoucí závislostí na technologiích se pojí také nový typ hrozeb, které jsou stále sofistikovanější a nebezpečnější. ICT bezpečnost se proto stala jednou z nejdůležitějších a nejdiskutovanějších oblastí pro všechny, kteří se pohybují v kyberprostoru.

S přispěním odborníků na webu uveřejňujeme informace o aktuálních hrozbách, bezpečnostních incidentech a trendech v oboru. Prostor mají také komentáře, tipy nebo rozhovory s bezpečnostními experty. Protože chceme poskytovat informace z různých zdrojů a o rozmanitých aspektech bezpečnosti,nabízíme vám zde prostor v publikaci vašeho vlastního mediálního obsahu.

JAK FUNGUJE PARTNERSTVÍ?

Na portále vám vytvoříme vlastní firemní profil. Jako partner zde můžete publikovat vlastní materiály:

  • Texty
  • Videa
  • Případové studie
  • Akce a události

Všechny vaše příspěvky budou publikovány na www.bezpecneit.cz ve vámi zvolené sekci a zároveň se uloží v rámci vašeho profilu, kde budou přehledně seřazeny. Budete mí k dispozici vlastní kalendář akcí, kde budete moci uveřejňovat pozvánky na školení, semináře a pod.

CENA ROČNÍHO PARTNERSTVÍ

60 000 Kč (5 000 Kč / měsíc)

KONTAKT

DCD Publishing s.r.o.

Adresa
Lublaňská 21
120 00 Praha 2
IČO: 255 60 701
DIČ: CZ25560701

Redakce
František Doupal
doupal@dcd.cz
+420 602 543 290

Obchodní oddělení
Lenka Hortvíková
hortvikova@dcd.cz
+420 602 275 955

Ředitel společnosti
Karel Rumler
rumler@dcd.cz
+420 606 761 825