Cloudová platforma Cisco SecureX zefektivní a zjednoduší zabezpečení

Platforma Cisco SecureX zajišťuje lepší přehled o celé šíři bezpečnostních řešení v podniku, poskytuje bezpečnostní analýzu a automatizuje pracovní postupy k urychlení detekce hrozeb a reakce na ně. Řešení pokrývá celou šíři integrovaného bezpečnostního portfolia společnosti Cisco i stávající bezpečnostní infrastruktury zákazníků.

Cisco SecureX poskytuje ucelený přehled, odhaluje neznámé hrozby a automatizuje pracovní postupy. Tím posiluje zabezpečení sítě, koncových bodů, cloudu a aplikací zákazníka. Vzhledem k tomu, že zásadním aspektem zabezpečení při dnešní digitální transformaci je jednoduchost, Cisco SecureX bude součástí všech bezpečnostních produktů Cisco.

„Téměř třetina (31 %) podniků a organizací využívá k zajištění kybernetické bezpečnosti a jejímu monitorování více než 50 různých bezpečnostních produktů. To nejen zvyšuje náklady a složitost, ale také komplikuje včasnou detekci kyberbezpečnostních incidentů a reakci na ně,“ poznamenal Jon Oltsik, vedoucí analytik a partner výzkumné a poradenské společnosti Enterprise Strategy Group (ESG). „Integrované kyberbezpečnostní platformy, jako je Cisco SecureX, mají potenciál vyřešit tyto ekonomické a technické problémy a otázky prostředků tím, že poskytují komplexnější detekci hrozeb, automatizovanější reakci na incidenty a snazší řízení provozu zabezpečení.“

Hlavní vlastnosti a schopnosti platformy Cisco SecureX:

  • Sjednocený přehled o všech součástech bezpečnostního portfolia zákazníka včetně řešení společnosti Cisco i jiných výrobců;
  • Plně nativně cloudové a multitenantní řešení mohou zákazníci a partneři zprovoznit do 15 minut;
  • Analýza událostí a dat z celého podniku včetně více než 150 milionů koncových bodů, síťového provozu z přepínačů a směrovačů, a to i šifrovaného, z prostředí Google, AWS a Azure a privátních datových center;
  • V řádu minut detekuje, kdo nebo co se stalo cílem útoku a umožňuje nápravu s využitím dat z bezpečnostních produktů a služeb bezpečnostního zpravodajství;
  • Při vyhledávání nejnovějších hrozeb zapojuje kapacity analytiků Cisco Talos do bezpečnostního řídicího centra zákazníka.

„Na trhu existují tisíce produktů, které měly zákazníkům pomáhat, ale namísto toho vytváří nepřehledné a neřiditelné bezpečnostní prostředí vzájemně nespolupracujících řešení.  Tím vznikají mezery v zabezpečení podniku. Vedle útočníků se tak dalším rizikem, se kterým se musí bezpečnostní týmy potýkat, stala komplexita. Cisco SecureX pro zákazníky představuje zásadní posun ve správě zabezpečení, a to tím, že komplexitu odstraňuje a poskytuje jednotný a ucelený přehled o stavu veškerých bezpečnostních služeb a výstrahách. Díky tomu může bezpečnostní tým efektivněji pracovat s dostupnými prostředky a podporovat digitální transformaci podniku,“ uvedl Milan Habrcetl, expert na kybernetickou bezpečnost společnosti Cisco.

03/2020

Zanechat komentářIT-bezpecnost-logo-white

Login

2017 DCD Publishing s.r.o. ©  Všechna práva vyhrazena

Web by Marián Rehák.