Acronis zpřístupnil řešení Cyber Protect v on-premise podobě

Acronis rozšířil dostupnost své nové vlajkové lodi Acronis Cyber Protect, integrující ochranu dat, kybernetickou bezpečnost a správu koncových zařízení, prostřednictvím beta verze určené pro nasazení na zákaznické IT infrastruktuře (on-premise).

Zákaznické IT týmy mají tak nyní příležitost nasadit unikátní funkčnosti napříč všemi svými IT prostředími k ochraně všech dat, aplikací a systémů. Model flexibilního nasazení umožňuje splnit potřeby všech organizací včetně těch, které působí v regulovaných odvětvích a provozují off-line zařízení, či organizací se specifickými požadavky ochrany dat a náročnými standardy kybernetické bezpečnosti pro práci na dálku.

„Pandemie COVID-19 přiměla mnoho podniků přijmout nová pravidla pro práci na dálku,“ řekl Sergej Beloussov, ředitel společnosti Acronis. „I když práce z domova přináší řadu výhod, z pohledu IT bezpečnosti je připojování do firemních systémů z méně chráněných a zranitelnějších domácích sítí velmi rizikové. Acronis Cyber Protect již nyní tyto hrozby eliminuje v rámci nabídky řady poskytovatelů IT služeb a s touto beta verzí se dostává do rukou i koncových zákazníků, kteří si mohou flexibilně nastavit ochranu svých dat, zařízení a infrastruktury.“

Aktuální průzkum Gartneru ukázal, že 74 % organizací má v úmyslu nechat některé zaměstnance trvale pracovat z domu. Schopnost komplexně zajistit bezpečnost koncových zařízení (endpoint security) bez nutnosti rozšiřovat tým IT administrátorů se stává kritickým provozním faktorem a konkurenční výhodou.

Acronis Cyber Protect je řešení zálohování s antimalwarovou ochranou nové generace a širokým rozsahem funkcí endpoint managementu. Efektivitu ochrany řešení proti aktuálním malwarovým hrozbám prověřilo testování institutem AV-Test, ve kterém řešení bezchybně detekovalo 100 % hrozeb a bez výskytu jakýchkoliv falešných pozitiv.

Integrovaná a automatizovaná architektura Acronis Cyber Protect umožňuje poskytovat efektivnější ochranu dat než samotné zálohování – díky kombinaci proaktivního, aktivního a reaktivního přístupu:

  • Proaktivní ochranu proti provozním výpadkům poskytuje hodnocení zranitelností a patch management, odstraňování malwaru ze záloh, kontrola pevných disků, a záplatování záloh k ochraně před opakovaně se objevujícími infekcemi;
  • Aktivní ochranu před hrozbami nabízí kontinuální ochrana dat, obrana proti virům, ransomwaru a cryptojackingu v reálném čase, a ochrana agentů a zálohovacího úložiště;
  • Možnosti reaktivní ochrany zahrnují integrovaná obnova po havárii, úložiště metadat pro forenzní vyšetření incidentů a schopnost spolupráce s dalšími bezpečnostními řešeními.

Registrace k beta verzi on-premise řešení Acronis Cyber Protect je nyní dostupná na této webové stránce.

06/2020

Zanechat komentářIT-bezpecnost-logo-white

Login

2017 DCD Publishing s.r.o. ©  Všechna práva vyhrazena

Web by Marián Rehák.