Odborníci z Kaspersky Lab ve společnosti provedli důkladné posouzení kybernetické bezpečnosti firemních systémů (cybersecurity assessment – CSA). Řada bezpečnostních auditů přinesla zajímavá zjištění. Celkové posouzení kybernetické bezpečnosti bylo důležité i z toho důvodu, že Plzeňský Prazdroj přešel z oddělených systémů řízených standardními počítači na virtuální řídicí servery zastřešující všechny zařízení a systémy.

Kybernetické útoky na průmyslovou IT a OT infrastrukturu mohou mít velmi negativní následky na výrobu a provoz celého podniku. Dle statistik speciálního týmu Kaspersky Lab ICS CERT bylo v druhém pololetí loňského roku napadeno kybernetickým útokem 37,8 % ICS počítačů po celém světě. Pro více než třetinu průmyslových firem tak mohou kyberútoky představovat velké finanční ztráty nebo ohrožení reputace. Pokud například nedojde k odhalení kybernetického útoku během jednoho týdne, ve velkých korporacích se ztráty mohou vyšplhat v průměru až na 1,2 milionu amerických dolarů (více než 26 milionů Kč).

Hlavním cílem CSA u Plzeňského Prazdroje bylo celkové zlepšení zabezpečení před stále četnějšími kybernetickými hrozbami. Kaspersky Lab zvolila metodu maximálně neinvazivní vzdálené analýzy softwaru a hardwaru, které si Prazdroj spravuje sám (on-premises). V tomto případě se odborníci zaměřili na zvýšení ochrany průmyslové infrastruktury včetně výrobních linek a prohloubení odolnosti provozních technologií vůči kybernetickým útokům.

Kybernetické hrozby zacílené na průmyslovou oblast se podstatně liší od tradičních hrozeb, kterým čelí běžné firmy nebo jednotlivci. Hlavní rozdíl je v jejich komplexnosti a rozsahu škod, které mohou způsobit. Náš expertní ICS-CERT tým má dlouholeté zkušenosti s ochranou firem působících po celém světě. Díky komplexní a neinvazivní analýze IT infrastruktury Plzeňského Prazdroje jsme pivovaru mohli doporučit účinné zabezpečení jejich procesů a výroby,“ uvedl spolupráci Petr Kuboš, regionální obchodní manažer pro východní Evropu v Kaspersky Lab.

Kontrola infrastruktury proběhla ve finální fázi digitální transformace, která zahrnovala virtualizaci výrobních systémů a modernizaci důležitých síťových složek provozních technologií. Vedle toho odborníci zjišťovali, jaké technické specifikace a požadavky s sebou přinese druhý plánovaný projekt, zaměřující se na zabezpečení koncových zařízení. Zároveň si chtěli být jisti, že všechny výrobní linky Plzeňského Prazdroje zůstanou v bezpečí před cílenými kybernetickými útoky i ohrožením ze strany třetích stran a dodavatelských subjektů. Prostřednictvím CSA se také společnost připravila na zavedení holistické bezpečnostní strategie speciálně zaměřené na průmyslové firmy.

Prvním krokem byl audit celé infrastruktury společnosti, která se skládá z několika částí – OT infrastruktury pivovarnické a balicí a vnějších obchodních systémů. Po něm následovalo vytvoření tzv. „threat modelu“, což je proces, při kterém mohou být odhaleny potenciální hrozby nebo zranitelnosti. Odborníci se ve své analýze kromě jiného v areálu pivovaru zaměřili i na dvě varny piva a osm balicích linek. Analýza CSA otestovala korporátní síť napojenou na průmyslovou zónu. V pivovarnické části průmyslové sítě odborníci Kaspersky Lab objevili zero-day zranitelnosti ve SCADA softwaru a podařilo se jim také detekovat nekontrolovaná externí připojení vedoucí do a z průmyslové sekce. Díky analýze a vyhodnocení rizik poskytla Kaspersky Lab pivovaru a jeho dodavateli ICS seznam zjištěných zranitelností včetně zero-day

Analýza nám poskytla cenná doporučení pro zlepšení naší kybernetické bezpečnosti a poukázala na slabiny v bezpečnostních procesech. Díky souhrnné závěrečné zprávě máme na jednom místě jasně definované oblasti, které musíme vylepšit,“ připojil Miroslav Zajíc, IT analytik v Plzeňském Prazdroji.

V závěrečné zprávě odborníci detailně popsali předpokládané zranitelnosti a potenciální hrozby, včetně slabé autentifikace, SQL injection a dalších. Na jejich základě může IT tým Plzeňského Prazdroje pracovat na minimalizaci rizik a odvrácení kybernetických hrozeb, které by mohly negativně ovlivnit bezpečnost a plynulý provoz pivovaru. Konkrétní doporučení pro Plzeňský Prazdroj například zahrnovala pravidelné aktualizování softwarů a systémů, dodržování přísných pravidel při vytváření a používání hesel nebo posílení vnitřní sítě spolu s rozšířením bezpečnosti webových aplikací.