Akademie věd České republiky využívá k řízení datového provozu řešení Exinda

Společnost GFI Software oznámila, že Akademie věd České republiky využívá k řízení nestrategického provozu řešení Exinda Network Orchestrator 4062. Systém Exinda pro řízení síťového provozu a prioritizaci aplikací nahradil původní řešení, které nevyhovovalo požadavkům na provoz moderních sítí a nebylo již dodavatelem podporováno.

Středisko společných činností AV ČR, které funguje jako podpůrná organice pro ústavy Akademie věd, vyřešilo s pomocí technologie Exinda specifické potřeby hotelových a restauračních zařízení Akademie věd s dočasně se připojujícími uživateli. Systém Exinda Network Orchestrator 4062 jako jeden z mála na současném trhu podporoval funkčnost traffic shaping (řízení provozu) a aplikační vizibilitu, a zároveň byl vyhovující z pohledu kapacity a ceny.

„Jako veřejná organizace jsme zavázání se řídit řadou specifických nařízení a zároveň jsme limitováni omezenými rozpočty. Proto nás zaujalo řešení Exinda, jehož kapacitu lze snadno přizpůsobit našim potřebám a které dokáže flexibilně splnit potřebné požadavky. Správa zařízení je velmi intuitivní a jednoduchá, samotné nasazení proběhlo v řádu hodin,“ řekl Jaromír Holec, specialista IT ze Střediska společných činností AV ČR.

Řešení Exinda bylo nasazeno a nyní běží zatím na území Prahy v režimu řízení provozu, kdy řešení určuje šířku pásma na každou IP adresu. V aktuálním režimu pracuje s licencí na 150 Mb/s a je souběžně využívána v průměru 50 uživateli. Ve špičkách se připojuje až 180 uživatelů s tím, že každý má dostatečnou šířku pásma. Vzhledem k dobrým zkušenostem se technologie bude postupně rozšiřovat i na další lokality České republiky.

Očekávání, díky kterým byla technologie Exinda pořízena, byla splněna. V porovnání s předchozím řešením je Exinda Network Orchestrator snadno ovladatelná, přehledná a velmi pohodlná pro řízení a prioritizaci provozu. Jde o efektivní hardwarové a softwarové all-in-one řešení, které umožňuje řídit datový provoz ve fixních i bezdrátových sítích. Ve své aktuálně nejnovější verzi 4062v2 nabízí rychlejší provoz, násobně větší RAM paměť a SSD úložiště, a nižší spotřebu energie.

12/2019

Zanechat komentářIT-bezpecnost-logo-white

Login

2017 DCD Publishing s.r.o. ©  Všechna práva vyhrazena

Web by Marián Rehák.