Zyxel SecuReporter zjednodušuje monitoring sítí

Společnost Zyxel představila nové funkce ve své cloudové analytické službě SecuReporter, která je poskytována k ATP firewallům Zyxel a od října 2019 bude jako roční licence k dispozici i pro všechny USG brány této značky. Nově integrované funkce posilují analytiku a reporting služby SecuReporter, aby uživatelé mohli lépe reagovat na případné hrozby.

Vzhledem ke stále rostoucí důmyslnosti kybernetických hrozeb není pro zmíněné organizace a poskytovatele vůbec snadné udržet si kontrolu nad riziky, která narušují spolehlivé fungování jejich sítí. Hlavní překážkou, která malým a středně velkým organizacím ztěžuje identifikaci a správu hrozeb, bývá nedostatek času a zkušeností. Chybějící čas a zdroje pak trápí i poskytovatele řízených služeb, kteří mívají na starost ochranu velkého počtu sítí.

SecuReporter od společnosti Zyxel je cloudová služba, která shromažďuje a koreluje údaje o hrozbách a poskytuje komplexní analytiku a reporting o kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostní informace jsou prezentovány formou přehledných a srozumitelných grafů a tabulek.

Přesné informace pro přijetí vhodných opatření

Nově integrované funkce posilují analytiku a reporting služby SecuReporter, aby uživatelé mohli lépe reagovat na případné hrozby. Základ pro komplexní analýzu hrozeb představují technologie sandboxing, filtrování botnetů a analytika reputace IP adres. Díky posílené funkcionalitě služby SecuReporter může uživatel snadno generovat forenzní zprávy, identifikovat botnety, odhalit napadeného interního hostitele a určit hrozby útočící na jeho síť.

Řídicí panel pro dokonalý přehled o hrozbách

Intuitivní řídicí panel a funkcionalita pro komplexní reporting kombinují bezpečnostní informace a automatickou korelaci dat s analytikou provozu v reálném čase. Reporty lze přizpůsobit osobním preferencím a generovat dle potřeby nebo v pravidelných denních, týdenních či měsíčních intervalech. Uživatel může dle svých potřeb generovat analýzy s různými úrovněmi podrobností. SecuReporter umožňuje následující zobrazení: organizační pohled, který poskytuje komplexní analýzu hrozeb a report za celou organizaci nebo skupinu organizací, mapový pohled, který pro snadné vyhledání a identifikaci zobrazuje všechna připojená zařízení na mapě, a mapu hrozeb, která znázorňuje lokality, frekvenci a čas výskytu hrozeb.

Službu SecuReporter lze přizpůsobit individuálním potřebám organizace. Za zmínku stojí například možnost nastavení upozornění podle různých prahových hodnot a podmínek. Poskytovatelé řízených služeb mohou reporty o zabezpečení sítě přizpůsobit individuálnímu zákazníkovi, např. vložením jeho loga nebo kontaktních údajů.

Vzhledem ke svému enormnímu počtu a důmyslnosti představují externí hrozby noční můru pro mnohé organizace a jejich sítě. Naše pokročilá analytická služba SecuReporter organizacím pomáhá rizika a hrozby, jimž čelí jejich sítě, snadno odhalit,“ poznamenal Martin Bratičák, regional director CEE v Zyxelu.

SecuReporter je kompatibilní s firewally ATP a USG, které používají nový firmware ZLD4.35.

11/2019

Zanechat komentářIT-bezpecnost-logo-white

Login

2017 DCD Publishing s.r.o. ©  Všechna práva vyhrazena

Web by Marián Rehák.