Výpadky v důsledku ztráty dat zažilo již 42 % firem

Acronis uvedl u příležitosti World Cyber Protection Week, který slaví jako pokračování Světového dne zálohování, že opět narostl počet uživatelů, kteří zažili ztrátu dat či zařízení. V oblasti firemních IT se více firem setkalo s výpadky provozu v důsledku ztráty dat a IT administrátoři v důsledku toho zvyšují frekvenci zálohování. Svědky ztráty dat či zařízení bylo také 68 % běžných uživatelů.

Průzkum společnosti Acronis je již v pořadí pátý, který od roku 2016 pravidelně provádí u příležitosti Světového dne zálohování. Letos jej společnost rozšířila i na skupinu IT administrátorů, kteří zodpovídají za firemní IT infrastruktury. Bylo dotázáno na 3 000 respondentů z celého světa, jak běžných uživatelů, tak firemních IT profesionálů. Není překvapením, že dle výsledků zpracovaných na základě průzkumu se obě skupiny výrazně liší, jak zodpovědností k ochraně dat, tak i způsobem zabezpečení.

Nejzajímavější údaje z letošního průzkumu:
• 68 % běžných uživatelů již zažilo ztrátu dat či zařízení, ať již svých či rodinných příslušníků, což je o tři procentní body více než při loňském dotazování.
• 42 % firem zažilo výpadky provozu v důsledku ztráty podnikových dat, což je o 12 % více než vloni.
• I když většina (51 %) běžných uživatelů stále zálohuje lokálně, 31 % již zálohuje do cloudu a 17 % kombinovaně, což je o pět, resp. o sedm procentních více než vloni.
• V případě IT administrátorů zálohuje 25 %, lokálně, 35 % do cloudu, 20 % kombinovaně a zbylých 20 % replikuje data do jiných datových center.
• Výrazně narostly obavy běžných uživatelů z ransomwarových útoků (o 29 %), cryptojackingu (o 31 %) a sociálního inženýrství (o 34 % bodů)
• Na firemní úrovni se zvyšuje frekvence zálohování: významně přibylo IT administrátorů, kteří zálohují alespoň jednou denně (nyní 27 %) nebo vícekrát za den (nyní 15 %), naopak rychle ubývá těch, kteří zálohují pouze jednou či dvakrát za měsíc (nyní 20 %).

„Povědomí o kybernetických hrozbách mezi běžnými uživateli rychle roste, což je důsledek osobní zkušenosti se ztrátou dat a také množících zpráv o kybernetických útocích,“ řekl Zdeněk Bínek z distribuční společnosti Zebra systems zodpovědné za prodej řešení Acronis v ČR a SR. „Avšak z průzkumu je patrné, že stále existuje velký rozdíl v přístupu mezí běžnými uživateli a IT profesionály. U těch oceňujeme zejména trend častějšího podnikového zálohování, protože čím je frekvence nižší, tím se zvyšuje i riziko ztráty většího množství dat a náklady na jejich obnovu.“

Více informací o průzkumu lze nalézt zde.

04/2020

Zanechat komentářIT-bezpecnost-logo-white

Login

2017 DCD Publishing s.r.o. ©  Všechna práva vyhrazena

Web by Marián Rehák.